လျှောက်ထားမှုပုံစံ

ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားလိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များလိုအပ်သည်ကို သတိပြုပါ။ လူကြီးမင်းတို့၌ မေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် အကူအညီများလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရေးအဖွဲ့မှ ပျော်ရွှင်စွာကူညီပေးနိုင်ရန် အစဉ်အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည်။

  1. လျှောက်လွှာပုံစံကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်၍ ဖြည့်စွက်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်စေရန် လျှောက်လွှာပုံစံများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့်သာမက မြန်မာဘာသာ နှင့်ပါ ပေးထားပါသည်။ ယင်းလျှောက်လွှာပုံစံကို စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ကျောင်းရှိကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ ယူဆောင်လာပေးပါ။
  2. လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်းတက်ရောက်ခဲ့သည့်ကျောင်းမှ မှတ်တမ်းများနှင့် ရလဒ်မှတ်တမ်းကဒ်များကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ ၎င်းတို့သည် တံဆိပ်တုံးခတ်နှိပ်ထားပြီး ကျောင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါသောမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
  3. ကျွန်ုပ်တို့မှတတ်အားသ၍ အကောင်းဆုံးထိရောက်သော ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှု သေချာစေရန် ကျောင်းသား၌ရှိသော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် အခြားကျောင်းများမှ အကြံပြုထောက်ခံထားသည့် အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါက ထည့်သွင်းတင်ပြပါ။
  4. ဓာတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျောင်းမှသိရှိထားသင့်သည့် ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းတင်ပြပါ။
  5. ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံ (ပတ်စ်ပို့စတိုင်ဓာတ်ပုံ)
  6. လူကြီးမင်းတို့၏ကလေးအနေဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအပါအဝင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။

*ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် အတည်ပြုချက်မတိုင်မီ မိဘများအနေဖြင့် HCISမိဘ-ကျောင်းသားလက်စွဲစာအုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက်စာကိုဖတ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းလခနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကျောင်းလခများစုံစမ်းရန်အတွက်studentaffairs@hcisedu.com သို့မဟုတ် finance@hcisedu.comသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။

ငွေပေးသွင်းမှုနှင့်ပြန်အမ်းငွေဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

     မိဘများသည် မိမိတို့၏ကလေးများကျောင်းအပ်နှံရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးဆုံးရပါမည်။

     HCISကျောင်းတွင် စာရင်းသွင်းသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူသစ်တိုင်းအတွက် တစ်ရစ်တည်းဝင်ကြေးငွေပေးသွင်းခြင်းကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။

     ဝင်ခွင့်ရေးရာအရာရှိ၊ ငွေကြေးဌာန သို့မဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်မည်သူမဆို ငွေပေးသွင်းခြင်းနှင့်ပြန်အမ်းငွေဆိုင်ရာမူဝါဒများအတွက် ချွင်းချက်ဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

     ဤချွင်းချက်များကို ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှသာ အတည်ပြုနိုင်သည်။

    နောက်ကျသောကျောင်းလခပေးသွင်းမှုအတွက် အမေရိကန်၂၅ဒေါ်လာ နောက်ကျကြေး ပေးဆောင်ရပါမည်။

    ငွေစာရင်းများအားလုံးအတွက် ကျောင်းလခအပြည့်ပေးသွင်းမှုမပြီးမချင်း တရားဝင်ကျောင်းမှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ရလဒ်မှတ်တမ်းများ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

     သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကျောင်းလခပေးသွင်းသောမိသားစုများအားလုံးအတွက် ၁၀%ကြိုတင်ပေးငွေလျှော့ဈေးရှိပါသည်။

     ကျောင်းမူဝါဒအရ ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

** ကျောင်းလခများအားသိရှိရန် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ **

* ကျောင်းတွင်ပထမဆုံးစာရင်းပေးသွင်းသောကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းဝင်ကြေးသတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။

မိသားစုလျှော့ဈေး


ကျောင်းဝင်ကြေး

ပထမကလေးအတွက် ၁၀၀%၊ ဒုတိယကလေးအတွက် ၉၅% နှင့် ကျန်ကလေးများအတွက် ဝင်ကြေး၏၉၀%သာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းလခ

တစ်မိသားစုထဲမှ ၃ယောက်မြောက်နှင့်၄ယောက်မြောက်ကလေးအတွက် ၁၀%လျှော့ဈေးရယူနိုင်ပါသည်။ (ကလေးများအားလုံး HCIS၌ တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်ရပါမည်။)

မှတ်ပုံတင်ခြင်း

မိသားစုနှင့်ကျောင်းအကြား သီးခြားကျောင်းလခပေးသွင်းမှုအစီအစဉ်အတွက် သဘောတူညီထားခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ကြေးများအားလုံးကို အပြည့်အဝသွင်းပေးရပါမည်။

ကျောင်းလခအပြည့်ပေးသွင်းခြင်းလျှော့ဈေး

ကျောင်းလခများကို တစ်ကြိမ်တည်းအပြည့်ပေးသွင်းသော မိသားစုများအနေဖြင့် ကျောင်းလခ၏၅%လျော့ဈေးကို ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ အခြားသောလျှော့ဈေးအစီအစဉ်များနှင့် မပေါင်းပေးပါ။

ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်

မတ်လအတွင်း လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းလခအပြည့်ပေးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လစဉ်ငွေပေးသွင်းမှု အစီအစဉ်ကို စတင်ပေးသွင်းပြီးသော မိသားစုများအနေဖြင့် အထူးလျှော့ဈေးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ကြေးနှင့်ပထမဆုံးလစဉ်ငွေပေးချေမှုကို မတ်လ၃၁ရက်မတိုင်မီ ပေးသွင်းမှသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားသောငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များ

ပြီးခဲ့သည့်ပညာသင်နှစ်တွင် မတ်လ၃၁ရက်နောက်ပိုင်း စာရင်းပေးသွင်းသောမိသားစုများအတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်လအပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိလိုသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက် finance@hcisedu.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။

ကျောင်းဝတ်စုံများ

ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအားလုံး ကျောင်းတက်ရာတွင် လိုအပ်သော HCISကျောင်းဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျောင်းဝတ်စုံဟုဆိုရာတွင် HCISအဝါရောင်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်၊ HCISဘောင်းဘီရှည် သို့မဟုတ် စကပ်နှင့် အနက်ရောင်ရှူးဖိနပ်တို့ပါဝင်ပါသည်။ ကျောင်းဝတ်စုံများကို ကျောင်းအပ်နှံချိန်တွင် ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝတ်စုံတစ်စုံလျှော်ထားချိန်တွင် အခြားဝတ်ဆင်ရန်မရှိသည်များ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံနှစ်စုံဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိုပါသည်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး/ကျောင်းဘတ်စ်ကား

ကျောင်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်လိုအပ်သော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စာရင်းပေးနိုင်ရန် HCISမှ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးထားပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျငွေကို ကျောင်းအပ်နှံသည့်အချိန်၌ ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မိဘများမှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းသင်ထောက်ကူစာရင်း

ကျေးဇူးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့ကလေး၏အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ ယင်းလင့်ခ်သည် လူကြီးမင်းတို့ကလေး၏ လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးထားသည့် စာမျက်နှာသို့ ခေါ်ဆောင်ပေးသွားပါမည်။

ဒုတိယနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

တတိယနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

စတုတ္ထနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

ပဉ္စမနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

ဆဌမနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

အလယ်တန်း

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

Year 2

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

Year 3

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

စတုတ္ထနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

ပဉ္စမနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

ဆဌမနှစ်

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

အလယ်တန်း

ကျောင်းမှထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ