မိဘဆရာအသင်း

      ယခုနှစ် HCIS တွင် မိဘဆရာအသင်းကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများကို ကျောင်းနှင့်အတူဗဟုသုတကြွယ်ဝသောမိတ်ဖက်များဖြစ်လာစေရန် မိဘများနှင့်အတူတကွ ရင်းနှီးစွာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြုလုပ်သော ကြီးမားသည့်သုတေသနပြုချက်တစ်ခုအရ မိဘများပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးသည် ပိုမိုမြင့်မားသောပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု ရရှိစေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ၆ရပ်ကို ဗဟိုပြုရည်ရွယ်ပါသည်။
၁။ မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း - ကလေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မိသားစုနားလည်စေရန်ကူညီပေးခြင်းနှင့် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရန်
၂။ ဆက်သွယ်ခြင်း - ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ကျောင်းအစီအစဉ်များကို ထိရောက်စွာ ဝေမျှပေးနိုင်ရန်
၃။ စေတနာဝန်ထမ်းခြင်း - ကျောင်းနှင့်ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကို ပံ့ပိုးပေးရန် မိဘစေတနာ့ဝန်ထမ်းများစည်းရုံးစီစဉ်ပေးခြင်း
၄။ အိမ်၌သင်ယူခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများကိုအသိပေးအကြောင်းကြားရန်နှင့် မိသားစုများအားကူညီပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့မှသာ မိဘများသည် ကလေးများ၏သင်ကြားရေးပိုင်း၌ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ရာတွင် မိဘများ၏အခန်းကဏ္ဍထည့်သွင်းရန်နှင့် မိဘခေါင်းဆောင်များဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
၆။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူဒါနဆိုင်ရာအချိတ်အဆက်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ

HCISတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ၏ သင်ကြားရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုများကို စိန်ခေါ်သည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သော ပညာရေးဆိုင်ရာပွဲများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံတွင်းနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိအခြေအနေများကြောင့် ကျောင်းတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များပြက္ခဒိန်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အစီအစဉ်ကြေညာချက်များထပ်မံရှိပါက ဤအပိုင်းတွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပါမည်။

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ